• 0879 233 203
  • LCD, DLP и LCoS технологии за проектори

   LCD, DLP и LCoS проектори и как технологиите се отразяват на работата им

   Работата на всеки мултимедиен проектор, неговите характеристики и особености, предимства и недостатъци, обичайно се свързват с неговия дизайн, т.е с технологията по която е произведен и начина на преобразуване на бялата светлина от лампата на проектора в цветно изображения.

   Основните видове мултимедийни проектори, които се борят за бюджетния сегмент са едночиповите DLP проектори и тричиповите LCD (3LCD) проектори. В проекторите за домашно кино, както и в публичния сектор - в бизнес проекторите и проекторите за образование, които са на достъпна цена, свързаните с технологиите качества и особености на моделите се проявяват по-остро, отколкото в скъпите модели.

   В по-високите ценови сегменти се добавят тричиповите LCoS (SXRD, D-ILA и т.н.) и тричиповите DLP модели. В High End проекторите много от недостатъците са преодолени и всичко зависи не толкова от технологията, колкото от конкретния модел. Разбирането на особеностите и характеристиките на проекторите се свежда до разглеждане на работата на съответната технология и използвания брой чипове-един или три, защото в крайна сметка, технологиите са наречени в тяхна чест DLP, 3LCD и LCoS.

   В статията можете да намерите принципа на работа на всяка една от технологиите и свързаните с тях особености:

    

   LCD технология за производство на проектори и прицип на работа

   LCD е името и марката на една от значимите технологии, която се използва за създаване на цветни изображения в съвременните мултимедийни проектори. LCD (Liquid Crystal Display) е съкращение от дисплей с течни кристали. В сектора на проекторите няма техническа разлика между 3LCD и LCD, така че двата термина могат да се използват като взаимозаменяеми.

   3LCD технологията е създадена от японската фирма Epson през 1980 г. и е първата, лицензирана за употреба във видео проектори през 1988 г. През януари 1989 г., Epson стартира първият в света 3LCD проектор VPJ-700. Към днешна дата, 3LCD се използва от водещи производители на проектори за домашно кино, образование и бизнес, обединени в консорциум, наречен на технологията "3LCD". Повече информация можете да намерите на сайта www.3lcd.com.

   Как работи LCD проектор?
   Бялата светлина от лампата на проектора преминава през оптични филтри, наречени "двуцветни огледала", които я разлагат на основните цветове. Те позволяват само конкретна дължина на светлинните вълни (светлина с определен цвят) да преминава през всяко огледало, като същевременно останалите дължини (другите цветове) се отразяват. По този начин бялата светлина от лампата на проектора се разделя на червен, зелен и син цвят, които се насочват към LCD панели. LCD проекторите използват три малки течнокристални панела, които съдържат хиляди (или милиони) течни кристали, предназначени да пропускат, а не да отразяват светлината. Трите панела обикновено се използват по един за основните цветове, като всеки е натоварен със задачата да създаде едноцветно изображение.

   LCD панел, използван в 3LCD проектори

   LCD панел


   Всеки пиксел е покрит от течни кристали, които могат да заемат отворена, затворена или частично затворена позиции, за да позволят на светлината да преминава или не. За да заемат необходимата позиция, към  всеки кристал се изпращат електрически сигнали (прилага се напрежение) в бърза последователност. Това води или до преминаване на светлината през LCD панела и създаване на светъл пиксел на екрана, или до поглъщане на светлината от панела и създаване на тъмен пиксел на екрана. По този начин, нивото на яркост на всеки пиксел за всеки основен цвят може да бъде много прецизно контролирано. Червеният, зеленият и синият панели обграждат призма, където трите едноцветни изображения се комбинират, за да образуват пълноцветен образ, състоящ се от милиони цветове. Пълноцветният образ преминава през обектива и се проектира върху екрана или с други думи, на екрана се показва вече готово цветно изображение.

    

   Принцип на работа на LCD технологията


   Принцип на работа на LCD проектор

    

   DLP технология за производство на проектори и принцип на работа

   DLP (Digital Light Processing) е съкращение от цифрова обработка на светлината. DLP технологията е продукт на най-великите умове на американската компания Texas Instruments. Базирана е на използването на DMD (Digital Mirror Device) чип, разработен от д-р Лари Хорнбек през 1987 г. Първият DLP базиран проектор е въведен от Digital Projection Ltd през 1997 г., като двете компании получават наградата "Еми" за изключителни постижения (DLP Cinema®) през 1998 г. DLP се използва от традиционните дисплеи до медицински приложения, в сигурността, за промишлени цели и понастоящем д-р Хорнбек има 34 патента в тази област. Благодарение на DLP технологията се появяват: първото цифрово кино, първият портативен проектор, първите 720p и 1080 телевизори и проектори, първите 3D цифрово кино, 3D телевизия и 3D проектор, първият пико проектор и проектор с 40,000 лумена, първият интерактивен проектор, първият интегриран в мобилен телефон проектор и т.н.

   Линк към сайта на Texas Instruments ТУК.

   Как работи DLP проектор?
   Когато се говори за DLP проектори, обикновено се имат предвид едночиповите DLP проектори, освен ако специално не е посочено друго, защото това са по-голямата част от проекторите на различни производители, които могат да се срещнат понастоящем на потребителския пазар.
   Бялата светлина, излъчвана от лампата на проектора, преминава през въртящ се цветен филтър с формата на колело. Цветното колело е разпределено на сегменти с различни цветове, като в допълнение към червеното, зеленото и синьото, се използват прозрачен сектор и допълващи цветове. Прозрачният сегмент пропуска бялата светлина от лампата и усилва черно-бялата яркост на изображението.

    

   Принцип на работа на DLP технологията

    

   Принцип на работа на DLP проектор

    

   След това светлината попада върху правоъгълен DMD (Digital Mirror Device) чип. Както подсказва и името му, той има хиляди подвижни малки огледала, които се държат на опорна точка и се накланят напред и назад заемайки една от две фиксирани позиции, като управляващите елементи се намират под матрицата. Всяко микроогледало е по-малко от една пета от ширината на човешки косъм, движи се самостоятелно и отговаря за пиксел от изображението. В едната позиция светлината се отразява и насочва към екрана, където се появява светъл пиксел, а в другата позиция светлината се насочва към поглътител и на екрана се появява тъмен пиксел.

    

   Микроогледала в DMD чип

    

   Получаване на бели и черни пиксели в DLP проектор

    

   При многократното преминаване между двете позиции (хиляди пъти само за секунда), се получават нюансите на сивото. Броят на микроогледалцата определя резолюцията на проектора. DLP чипове са на разположение в няколко различни резолюции и аспектни съотношения включително 800x600, 1024x768, 1920x1200 и по-високи резолюции. Едночиповият DLP проектор показва само един цвят от картината в даден момент. Комбинирането на едноцветните изображения се осъществява от съзнанието на зрителя.

    
   Триматричните DLP проектори се използват, като правило, в скъпи инсталационни модели или модели за дома и напълно са лишена от повечето недостатъци, които се свързват с DLP технологията ("ефект на дъгата ", ниска енергийна ефективност,  ниската яркост на цветовете), като в същото време притежават присъщия на DMD чипа висок контраст.

    

   LCOS технология за производство на проектори

   "LCoS" означава "течен кристал върху силициева пластина" и е най-новият играч, хибрид между 3LCD и DLP, замислен като комбинация от най-добрите им черти. Някои компании имат свои собствени означения за своите версии на тази технология: Sony- "SXRD", JVC- "D-ILA", Epson- "reflective 3LCD" (отразяващ 3LCD).

   Как работи LCoS проектор?

   LCoS използва течнокристални чипове с огледален гръб или казано с прости думи, LCoS  е комбинация от матрица LCD, залепена към огледало, отразява светлината като DLP чип  и я блокира или пропуска като LCD панел. Едно от преимуществата е, че светлината трябва да премине през LCD матрицата два пъти, което я намалява и в същото време увеличава контраста. Подобно на DLP чипа, управляващите елементи се намират под матрицата, но в LCOS няма движещи се части, което позволява почти напълно да се отървете от разстоянието между пикселите. Тази висока плътност на пиксели означава висока разделителна способност. В действителност, повечето от днешните LCoS проектори започват с резолюция SXGA. Високата плътност на пикселите също означава, че няма трептене, няма го ефекта на "комарника", няма "дъги" и като цяло по-високо качество при възпроизвеждането на движещи се изображения. Поради това, много зрители казват, че LCoS проекторите са най-добрите при проектиране на филми. Сравнението на LcoS и LCD от гледна точка на разположението на матрицата и пътя на светлината дава ясна представа как точно се изгражда картината в един LcoS проектор, въпреки, че той е конструиран малко по-сложно поради отразяващото естество на матрицата:
    

   Пътят на свтлината в LCD проектор

    

   Схема на 3LCD проектор

    

   LCoS технология за проектори и принцип на работа

    

   Принцип на работа на LCoS проектор

    Особености на проекторите, свързани с технологиите:

    

   "Ефект на дъгата". Този ефект се получава единствено при DLP проекторите с един чип, в които цветовете се създават последователно и се съчетават в съзнанието на зрителя в пълноцветен образ. Наблюдателят може да види цветните компоненти или поредните цветове на бавни цветни колела. В презентационните бизнес модели принципно се използва колело с по-ниска скорост на въртене в сравнение с проекторите за домашно кино. Ефектът е най-забележим при движение на ярки обекти на тъмен фон, като малки движения на очите ще добавят дъга около всеки такъв обект. Повечето зрители не го забелязват, но за чувствителните зрители препоръчваме тричипови DLP, LCOS или LCD проектори, които не страдат от подобни артефакти.

   "Мрежа против комари”. В DLP матрицата управляващите елементи се намират под огледалата, докато в 3LCD матрицата, те заемат малко място около пикселите, образувайки разстояние между тях. Заклетите фенове на DLP технологията твърдят, че в резултат на това, 3LCD проекторите показват кантове около отделните точки, създавайки ефект като че гледате картината  през мрежа против комари.  Както 3LCD, така и DLP проекторите могат да имат този ефект, като често непосредственото сравнение не показва никаква разлика. В скъпите проектори за домашно кино се използват специални техники за премахване на видимата граница между пикселите. LCoS моделите почти не страдат от подобни артефакти.

   "Неизравнени пиксели". Във всички тричипови източници, включително 3LCD, може да се прояви неперфектно съчетаване на съответните точки от трите матрица, т.е. трите матрици не са добре подравнени. В този случай, точките на екрана ще се замъглят и ще станат малко неясни. При равни други условия, използването на една единствена матрица, показваща всички цветове последователно, дава на DLP проекторите по-ясни пиксели, които имат съвършено точна форма и зависят само от оптиката на проектора.

   "Постеризационен ефект" или рязък преход на цвета. В някои DLP проектори, работата на DMD чипа с постоянното превключване на огледалата е свързано с намаляване на градацията на цветовете- липса на плавни цветови преходи. Някои евтини DLP проектори могат да показват рязък преход на цвета, но това зависи от конкретния прожекционен апарат, а не е недостатък на технологиите като цяло.

   Липса на прахови филтри. В DLP проекторите е запечатан оптичният блок, което го предпазва от прах. В резултат на това, повечето производители на DLP проектори не използват въздушни филтри и това се обявява за предимство. Този въпрос обаче, си остава неясен, защото от прах не са защитени  другите основни елементи на проектора, като лампа и платка.

   Компактност. Използването само на един чип позволява създаването на мини пико проектори, базирани на DLP технология в комбинация с LED източник на светлина.

   Яркост и енергийна ефективност.Яркостта има голямо значение за точното възпроизвеждане на цветовете. Проекторите за специализирано домашно кино, предназначени за работа в тъмни стаи са с ниска яркост, за разлика от стандартните бизнес проектори, предназначени за използване в осветени офиси и класни стаи. Едночиповите DLP проектори във всеки момент от времето използват само един цвят, а останалите се „отсичат”. Това означава ниска ефективност на светлинния поток на лампата или липса на яркост. С прибавянето на прозрачен сегмент в цветното колело се избягва инсталирането на по-мощна лампа, която ще увеличи цената на проектора, ще увеличи шума и т.н, но се създава дисбаланс: ярко черно-бяло изображение и тъмни цветове. В LCD проекторите се използват лампи с по-ниска мощност, които осигуряват същата яркост като DLP, но с по-малка консумация на енергия и по-малко количество отделена топлина, която се генерира от работещ проектор в залата за гледане. LCoS проекторите не са толкова ярки като някои LCD и DLP проектори, но последните модели предлагат повече светлина, в сравнение с всеки проектор от преди няколко години.

 • Последно разгледани